Tìm giống hoa của bạn

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu11/12711102-5
2012Bắc Bán Cầu12/14711154-7
2012Bắc Bán Cầu14/16711106+
2012Bắc Bán Cầu16/18711207+
2013Bắc Bán Cầu12/14651104-6
2013Bắc Bán Cầu14/16651156+
2013Bắc Bán Cầu16/18651207+
2014Bắc Bán Cầu11/12953-6
2014Bắc Bán Cầu12/141055-7
2014Bắc Bán Cầu14/161106+
2014Bắc Bán Cầu16/181107+
2014Bắc Bán Cầu18/201157+
2015Bắc Bán Cầu10/1270903-5
2015Bắc Bán Cầu12/14701005-6
2015Bắc Bán Cầu14/16701005+
2015Bắc Bán Cầu16/18701007+
2016Bắc Bán Cầu12/1471903-5
2016Bắc Bán Cầu14/1671956+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu19,29
2013Bắc Bán Cầu10,21
2014Bắc Bán Cầu14,45
2015Bắc Bán Cầu20,52
2016Bắc Bán Cầu18,47
2017Bắc Bán Cầu6,62
2018Bắc Bán Cầu3,96

Đặt câu hỏi về sản phẩm này