Tìm giống hoa của bạn

Lovely White®

  • Trồng trong chậu
  • Đơn
  • Màu trắng
  • 90 ngày
  • 40-50 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này