Tìm giống hoa của bạn

Livorno®

  • Trồng trong chậu
  • Đơn
  • Màu xanh dương
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này