Tìm giống hoa của bạn

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2015Bắc Bán Cầu18/20931104-5
2017Bắc Bán Cầu14/16861003-4
2017Bắc Bán Cầu16/18861004-5
2017Bắc Bán Cầu18/20941005
2017Bắc Bán Cầu20/22861105-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2018Bắc Bán Cầu0,27

Đặt câu hỏi về sản phẩm này