Tìm giống hoa của bạn

Delta River®

  • Cắt cành
  • Đơn
  • Màu xanh dương
  • Crop Velocity: Average, Plant Period: Autumn - Spring
  • Plant Production: High
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này