Tìm giống hoa của bạn

Bari Zaposnoo®

  • Trồng trong chậu
  • Đơn
  • Màu hồng
  • 70 ngày
  • 30-40 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này