Tìm giống hoa của bạn

Nashville®

  • Trồng trong chậu
  • Hai màu
  • 70-80 ngày
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu13/14711153-4
2012Bắc Bán Cầu14/16711253-5
2012Bắc Bán Cầu15/16711254-5
2012Bắc Bán Cầu16/18711304-6
2013Bắc Bán Cầu13/14671153-4
2013Bắc Bán Cầu14/16671204-5
2013Bắc Bán Cầu16/18671204-5
2013Bắc Bán Cầu18/20671254-6
2013Bắc Bán Cầu20/22671256+
2014Bắc Bán Cầu13/141053-4
2014Bắc Bán Cầu14/161103-4
2014Bắc Bán Cầu16/181254-6
2014Bắc Bán Cầu18/201305-8
2015Bắc Bán Cầu14/16731004-5
2015Bắc Bán Cầu16/18731055+
2015Bắc Bán Cầu18/20731054-6
2016Bắc Bán Cầu13/14731103-4
2016Bắc Bán Cầu14/16731104-5
2016Bắc Bán Cầu15/16731003-5
2016Bắc Bán Cầu16/18731054-6
2017Bắc Bán Cầu13/14721003-4
2017Bắc Bán Cầu14/16721103-5
2017Bắc Bán Cầu16/18721154-5
2017Bắc Bán Cầu18/20721205-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu46,32
2013Bắc Bán Cầu41,04
2014Bắc Bán Cầu40,63
2015Bắc Bán Cầu52,98
2016Bắc Bán Cầu69,75
2017Bắc Bán Cầu73,1
2018Bắc Bán Cầu67,15

Đặt câu hỏi về sản phẩm này