Tìm giống hoa của bạn

Le Reve®

  • Cắt cành
  • Trồng trong chậu
  • Màu hồng
  • 70-80 ngày
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu3,19
2013Bắc Bán Cầu1,81
2014Bắc Bán Cầu1,91
2015Bắc Bán Cầu0,49
2016Bắc Bán Cầu0,45
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này