Ontvangstcontrole

Na het rooien en sorteren door de kwekers, komen bollen in kratten binnen. Ons kwaliteitsteam controleert iedere partij op basis van een uitvoerige kwaliteitsprocedure. Alle bevindingen worden vastgelegd in een keurrapport. Bloembollen die niet voldoen aan de kwaliteitsnorm worden geweigerd en teruggestuurd naar de kweker.

Ook tijdens de bewaring staan de bollen onder voortdurende controle

Inpakken en bewaren

Na het goedkeuren van de bollen volgt (indien nodig) de fase van het spoelen, het ontsmetten en het inpakken in kratten. Vervolgens worden de bloembollen ingevroren en in koelcellen bewaard tot het moment van uitlevering. Ook tijdens de bewaring staan de bollen onder voortdurende controle. Dagelijks wordt de temperatuur en de luchtvochtigheid in de cellen gecontroleerd. Ook is er controle op het suikergehalte en eventuele afwijkingen.

Proefkas

Per partij worden 24 bollen gereserveerd voor opplanting in de proefkas. Afhankelijk van de oorsprong van de bollen (noordelijk- of zuidelijk halfrond), gaan deze in het voorjaar of najaar de grond in. Onze kwaliteitscontroleurs volgen de ontwikkeling van de groei en eventuele afwijkingen hierin nauwgezet. Van den Bos staat voor kwaliteit en transparantie. De testresultaten uit onze proefkas zijn daarom op onze website te vinden.

Controle ontdooide bollen

Onze klanten hebben online inzage in de voor hen gereserveerde partijen en kunnen deze via internet afroepen. Op basis hiervan wordt de betreffende partij voor ontdooiing gereed gemaakt. Daarbij volgt nog een laatste keuring.

Onze vertegenwoordigers ondersteunen u met persoonlijk teeltadvies, voor een optimaal eindproduct

Direct contact

Teeltondersteuning

Ook gedurende de bollenteelt is er periodiek controle. Onze accountmanagers bezoeken de klanten en beoordelen de groei en kwaliteit van de partijen. Samen met de klant wordt de ontwikkeling van de bollenteelt besproken en waar nodig geoptimaliseerd. Indien de teelt afwijkingen vertoont, volgt registratie in het keurrapport.