Tìm giống hoa của bạn

Universe®

  • Universe®
  • Trồng trong chậu
  • Màu vàng
  • 30 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161271154-5
2012Bắc Bán Cầu16/181271205-6
2012Bắc Bán Cầu18/201271256-7
2012Nam Bán Cầu14/16105953-6
2012Nam Bán Cầu16/181051105+
2012Nam Bán Cầu18/201051207+
2013Bắc Bán Cầu14/161171104-5
2013Bắc Bán Cầu16/181171105-6
2013Bắc Bán Cầu18/201171155-7
2013Nam Bán Cầu14-161001203-4
2013Nam Bán Cầu16-181001304-6
2014Bắc Bán Cầu14/161103-5
2014Bắc Bán Cầu16/181154-5
2014Bắc Bán Cầu18/201305-6
2014Bắc Bán Cầu20/221306-7
2014Nam Bán Cầu14-161001203-4
2014Nam Bán Cầu16-181001304-6
2015Bắc Bán Cầu16/181111054-5
2015Bắc Bán Cầu18/201111105-6
2016Bắc Bán Cầu13/14119902-3
2016Bắc Bán Cầu14/161191004-5
2016Bắc Bán Cầu16/181191055-6
2017Bắc Bán Cầu14/16112903-4

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu20,74
2013Bắc Bán Cầu17,24
2014Bắc Bán Cầu18,89
2015Bắc Bán Cầu10,85
2016Bắc Bán Cầu7,91
2017Bắc Bán Cầu6,7
2018Bắc Bán Cầu3,48

Đặt câu hỏi về sản phẩm này