Tìm giống hoa của bạn

Pink Expression®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng
 • 120 ngày
 • 120-130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  1-2
  16/18
  2-4
  18/20
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu16/181251105-7
2012Nam Bán Cầu14/161071102-3
2012Nam Bán Cầu16/181071153-4
2012Nam Bán Cầu18/201071154-5
2012Nam Bán Cầu20/221071305+
2013Nam Bán Cầu14-161201152-4
2013Nam Bán Cầu16-181201304-7
2013Nam Bán Cầu18-201201306+
2013Nam Bán Cầu20-221201307+
2014Bắc Bán Cầu16/181104-7
2014Bắc Bán Cầu18/201205-8
2014Nam Bán Cầu14-161201152-3
2014Nam Bán Cầu16-181201303-5
2014Nam Bán Cầu18-201201304-6
2014Nam Bán Cầu20-221201306-9
2015Bắc Bán Cầu16/18110952-3
2015Bắc Bán Cầu18/201101104-6
2015Nam Bán Cầu15-161002-3
2015Nam Bán Cầu16-181003-5
2015Nam Bán Cầu18-201204-7

Đặt câu hỏi về sản phẩm này