Tìm giống hoa của bạn

Love Story®

 • Trồng trong chậu
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 110-120 ngày
 • 60-70 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-3
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16118803-5
2012Bắc Bán Cầu16/18118704-5
2012Nam Bán Cầu18/20114804-6
2013Bắc Bán Cầu14/16112603-4
2013Bắc Bán Cầu16/18112604-6
2014Bắc Bán Cầu14/16603-4
2014Bắc Bán Cầu16/18604-6
2015Bắc Bán Cầu14/16105603-4
2015Bắc Bán Cầu16/18105654-5
2016Bắc Bán Cầu14/161254
2016Bắc Bán Cầu16/181254-5
2017Bắc Bán Cầu14/16107653-4
2017Bắc Bán Cầu16/18107654-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu2,58
2013Bắc Bán Cầu2,13
2014Bắc Bán Cầu1,84
2015Bắc Bán Cầu1,28
2016Bắc Bán Cầu0,54
2017Bắc Bán Cầu0,94
2018Bắc Bán Cầu0,94

Đặt câu hỏi về sản phẩm này