Tìm giống hoa của bạn

Lake Michigan®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng nhạt
 • 110 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-5
  14/16
  5-7
  16/18
  8-10
  18/20
  9>
  20+
  10>
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/141241153-5
2012Bắc Bán Cầu13/141241154-5
2012Bắc Bán Cầu14/161241205-8
2012Bắc Bán Cầu16/181241256+
2012Bắc Bán Cầu18/201241308+
2013Bắc Bán Cầu12/141101103-6
2013Bắc Bán Cầu13/141101053-4
2013Bắc Bán Cầu14/161101155-7
2014Bắc Bán Cầu13/141053-6
2014Bắc Bán Cầu14/161105-7
2014Bắc Bán Cầu16/181157-9
2014Bắc Bán Cầu18/201207-10
2017Bắc Bán Cầu12/14108953-4
2017Bắc Bán Cầu14/16108954-6
2017Bắc Bán Cầu16/181081056+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu6,47
2013Bắc Bán Cầu7,12
2014Bắc Bán Cầu6,33
2015Bắc Bán Cầu0,97
2016Bắc Bán Cầu0,6
2017Bắc Bán Cầu1,22
2018Bắc Bán Cầu0,5

Đặt câu hỏi về sản phẩm này