Tìm giống hoa của bạn

Juliet Joy®

  • Trồng trong chậu
  • Châu Á
  • Màu vàng
  • 40-45 dagen
  • 40 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này