Tìm giống hoa của bạn

Iceclear®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu trắng
 • 100 ngày
 • 80 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Nam Bán Cầu14-16120952-4
2013Nam Bán Cầu16-181201054-6
2013Nam Bán Cầu18-201201105-8
2013Nam Bán Cầu20-221201157+
2015Bắc Bán Cầu14/16103952-4
2015Bắc Bán Cầu16/181031003-5
2015Bắc Bán Cầu18/201031204-5
2016Bắc Bán Cầu14/16112701-3
2016Bắc Bán Cầu16/18112902-4
2016Bắc Bán Cầu18/20112954-5
2017Bắc Bán Cầu16/181051002-4
2017Bắc Bán Cầu18/201051004-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu1,43
2013Bắc Bán Cầu1,85
2014Bắc Bán Cầu3,77
2015Bắc Bán Cầu1,66
2016Bắc Bán Cầu1,25
2017Bắc Bán Cầu0,89
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này