Tìm giống hoa của bạn

Ice Clear®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu trắng
 • 120 ngày
 • 100-110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-3
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu16/181271004-5
2012Nam Bán Cầu14/16114802-3
2012Nam Bán Cầu16/18114904-6
2013Bắc Bán Cầu14/16109801-2
2013Bắc Bán Cầu16/18109852-4
2013Bắc Bán Cầu18/20109954-6
2013Bắc Bán Cầu20/221091005-7
2014Bắc Bán Cầu14/161002-4
2014Bắc Bán Cầu16/181053-4
2014Bắc Bán Cầu18/201104-5
2014Bắc Bán Cầu20/221155-8
2014Nam Bán Cầu14-16120951-3
2014Nam Bán Cầu16-181201054+
2014Nam Bán Cầu18-201201105+
2014Nam Bán Cầu20-221201156+
2015Nam Bán Cầu14-16701-2
2015Nam Bán Cầu16-18853-5
2015Nam Bán Cầu18-201005-6
2016Nam Bán Cầu15-1695803-4
2016Nam Bán Cầu16-18105854-5
2016Nam Bán Cầu18-20110955+
2016Nam Bán Cầu20-221151006+

Đặt câu hỏi về sản phẩm này