Tìm giống hoa của bạn

Fuenta®

 • Cắt cành
 • T.A.
 • Màu vàng
 • 90 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  3-4
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
  16/18
  5-8
  18/20
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này