Tìm giống hoa của bạn

Freya®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu vàng
 • 80 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  2-3
  12/14
  3-4
  14/16
  4-5
  16/18
  5-6
  18/20
  6-7
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu10/12691002-3
2012Bắc Bán Cầu14/16691104-5
2012Bắc Bán Cầu16/18691155-7
2012Bắc Bán Cầu18/20691156+
2013Bắc Bán Cầu14/16671153-5
2014Bắc Bán Cầu12/14953-6
2016Bắc Bán Cầu12/1472903-5
2017Bắc Bán Cầu12/1471953-4

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu4,2
2013Bắc Bán Cầu4,67
2014Bắc Bán Cầu3,2
2015Bắc Bán Cầu4,84
2016Bắc Bán Cầu3,06
2017Bắc Bán Cầu4,52
2018Bắc Bán Cầu1,36

Đặt câu hỏi về sản phẩm này