Tìm giống hoa của bạn

Fiamma®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Châu Á
 • Màu cam
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  3-4
  14/16
  4-6
  16/18
  6-8
  18/20
  8-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2014Bắc Bán Cầu14/161205-7
2014Bắc Bán Cầu16/181205-8
2015Bắc Bán Cầu14/16671005+
2015Bắc Bán Cầu16/18671057
2016Bắc Bán Cầu12/1474953-5
2016Bắc Bán Cầu14/16741005-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu0,48
2018Bắc Bán Cầu0,21

Đặt câu hỏi về sản phẩm này