Tìm giống hoa của bạn

Cotopaxi®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu trắng
 • 120 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  1-3
  16/18
  2-3
  18/20
  2-4
  20+
  3-5
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu16/181201102
2013Bắc Bán Cầu18/201201152-3
2013Bắc Bán Cầu20/221201202-4
2013Bắc Bán Cầu22/241201303-5
2013Bắc Bán Cầu24/261201304-5
2014Bắc Bán Cầu16/181151-2
2014Bắc Bán Cầu18/201152-3
2014Bắc Bán Cầu20/221303-4
2014Bắc Bán Cầu22/241304-5
2015Bắc Bán Cầu14/16111851
2015Bắc Bán Cầu18/201111151-2
2015Bắc Bán Cầu20/221111202

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,1
2013Bắc Bán Cầu0,29
2014Bắc Bán Cầu0,3
2015Bắc Bán Cầu0,23
2016Bắc Bán Cầu0,29
2017Bắc Bán Cầu0,13
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này