Tìm giống hoa của bạn

Cocossa®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu trắng
 • 95 ngày
 • 125 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-5
  18/20
  4-5
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16971001-3
2012Bắc Bán Cầu16/18971103-5
2012Bắc Bán Cầu18/20971205-7
2012Bắc Bán Cầu20/22971306+
2012Nam Bán Cầu14/161081303-4
2012Nam Bán Cầu16/181081303-5
2012Nam Bán Cầu18/201081355-8
2012Nam Bán Cầu20/221081306+
2013Bắc Bán Cầu16/18891102-3
2013Bắc Bán Cầu18/20891304-7
2013Bắc Bán Cầu20/22891305+
2013Nam Bán Cầu14-16951052-3
2013Nam Bán Cầu16-18951152-3
2013Nam Bán Cầu18-20951253-5
2013Nam Bán Cầu20-22951255-6
2014Bắc Bán Cầu16/181002-4
2014Bắc Bán Cầu18/201203-5
2014Bắc Bán Cầu20/221305-7
2014Bắc Bán Cầu20/221204-6
2015Bắc Bán Cầu18/20921053-4
2015Bắc Bán Cầu20/22921204-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu2,76
2013Bắc Bán Cầu3,56
2014Bắc Bán Cầu2,63
2015Bắc Bán Cầu1,73
2016Bắc Bán Cầu0
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này