Tìm giống hoa của bạn

Cobra®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 110 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-3
  12/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/141281152-4
2012Bắc Bán Cầu14/161281254-7
2012Bắc Bán Cầu16/181281356-8
2013Bắc Bán Cầu12/141091102-4
2013Bắc Bán Cầu14/161091204-7
2014Bắc Bán Cầu12/141102-4
2014Bắc Bán Cầu14/161254-6
2015Bắc Bán Cầu12/141031002-3
2015Bắc Bán Cầu14/161031103-5
2016Bắc Bán Cầu12/141131002-4
2016Bắc Bán Cầu14/161131105-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu12,63
2013Bắc Bán Cầu7,63
2014Bắc Bán Cầu5,4
2015Bắc Bán Cầu1,95
2016Bắc Bán Cầu0,7
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này