Tìm giống hoa của bạn

Cadenza®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Đỏ sẫm
 • 110-120 ngày
 • 125 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-7
  18/20
  6-8
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu18/201251306-8
2013Bắc Bán Cầu14/161061153-6
2013Bắc Bán Cầu16/181061206-7
2013Bắc Bán Cầu18/201061307-8
2014Bắc Bán Cầu14/161152-5
2014Bắc Bán Cầu16/181155-6
2015Bắc Bán Cầu14/16104902-3
2015Bắc Bán Cầu16/181041103-6
2016Bắc Bán Cầu14/161091052-4
2016Bắc Bán Cầu16/181091104-5
2016Bắc Bán Cầu18/201091255-6
2017Bắc Bán Cầu18/201011156-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2018Bắc Bán Cầu1,12

Đặt câu hỏi về sản phẩm này