Tìm giống hoa của bạn

Amarossi®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu đỏ
 • 95 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-6
  20+
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu15/161011002-4
2012Bắc Bán Cầu16/181011103-4
2012Bắc Bán Cầu18/201011204-6
2012Bắc Bán Cầu20/221011206-8
2012Nam Bán Cầu18/20981354-6
2012Nam Bán Cầu20/22981404-6
2013Bắc Bán Cầu15/16901052-3
2013Bắc Bán Cầu16/18901103-4
2013Bắc Bán Cầu18/20901153-5
2013Bắc Bán Cầu20/22951204-6
2013Bắc Bán Cầu22/24951255-7
2013Nam Bán Cầu18-20951204-6
2014Bắc Bán Cầu15/161002-3
2014Bắc Bán Cầu16/181103-4
2014Bắc Bán Cầu18/201203-4
2014Bắc Bán Cầu20/221204-5
2014Nam Bán Cầu18-20951204-6
2015Bắc Bán Cầu15/1687952-3
2015Bắc Bán Cầu16/18871002-4
2015Bắc Bán Cầu18/20871053-4
2015Bắc Bán Cầu20/22871154-6
2016Bắc Bán Cầu15/16941002-3
2016Bắc Bán Cầu16/18941053-4
2016Bắc Bán Cầu18/20941154-5
2016Bắc Bán Cầu20/22941205-6
2017Bắc Bán Cầu15/16881002-3
2017Bắc Bán Cầu16/18881003-4
2017Bắc Bán Cầu18/20881103-5
2017Bắc Bán Cầu20/22881154-5
2017Bắc Bán Cầu22/24881154-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu1,88
2013Bắc Bán Cầu3,95
2014Bắc Bán Cầu6,43
2015Bắc Bán Cầu13,17
2016Bắc Bán Cầu13,34
2017Bắc Bán Cầu23,34
2018Bắc Bán Cầu8,46

Đặt câu hỏi về sản phẩm này