Tìm giống hoa của bạn

Sapporo®

  • Cắt cành
  • Trồng trong chậu
  • Màu trắng
  • 70-80 ngày
  • 40-70 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16128953-5
2012Bắc Bán Cầu16/181281105-8
2012Bắc Bán Cầu18/201281156+
2012Nam Bán Cầu14/16103903-6
2013Bắc Bán Cầu14/16114903-5
2013Bắc Bán Cầu16/181141005-8
2013Nam Bán Cầu14-16100903-4
2013Nam Bán Cầu16-181001004-6
2013Nam Bán Cầu18-201001106+
2013Nam Bán Cầu20-221001207+
2014Bắc Bán Cầu14/16953-5
2014Bắc Bán Cầu16/181155-9
2014Bắc Bán Cầu18/201257+
2014Bắc Bán Cầu18/201207+
2014Nam Bán Cầu13-141201002-3
2014Nam Bán Cầu14-16100903-5
2014Nam Bán Cầu16-181001004-5
2014Nam Bán Cầu18-201001105+
2015Bắc Bán Cầu14/16114902-3
2015Bắc Bán Cầu16/18114955+
2015Bắc Bán Cầu18/201141006+
2016Bắc Bán Cầu14/16120853-5
2016Bắc Bán Cầu15/16124954-5
2016Bắc Bán Cầu16/171241055+
2016Bắc Bán Cầu16/181201105+
2016Bắc Bán Cầu17/181241105+
2017Bắc Bán Cầu16/181141006-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu5,62

Đặt câu hỏi về sản phẩm này