Tìm giống hoa của bạn

Red Alert®

 • Cắt cành
 • Trồng trong chậu
 • Màu đỏ
 • 70-80 ngày
 • 45-70 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-5
  20+
  5-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/1469954-6
2012Bắc Bán Cầu14/16691004-6
2013Bắc Bán Cầu12/14641004-5
2014Bắc Bán Cầu12/14953-4
2014Bắc Bán Cầu14/161104-6
2015Bắc Bán Cầu12/1465953-4
2015Bắc Bán Cầu14/1665954-6
2016Bắc Bán Cầu12/1470953-4
2016Bắc Bán Cầu14/16701005-7
2017Bắc Bán Cầu12/14661003-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu5,84
2013Bắc Bán Cầu4,52
2014Bắc Bán Cầu4,6
2015Bắc Bán Cầu3,97
2016Bắc Bán Cầu3,34
2018Bắc Bán Cầu1,82

Đặt câu hỏi về sản phẩm này