Tìm giống hoa của bạn

Purple Spirit®

  • Trồng trong chậu
  • Màu tím
  • 70-80 ngày
  • 35-45 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này