Tìm giống hoa của bạn

Orania®

  • Trồng trong chậu
  • Màu cam
  • 70-80 ngày
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,22
2013Bắc Bán Cầu0,56
2014Bắc Bán Cầu0,12
2015Bắc Bán Cầu0,32
2016Bắc Bán Cầu0
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này