Tìm giống hoa của bạn

Montevideo®

  • Cắt cành
  • Trồng trong chậu
  • Màu tím, Màu đen
  • 70-80 ngày
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này