Tìm giống hoa của bạn

Mercedes®

 • Trồng trong chậu
 • Màu cam
 • 80-90 ngày
 • 25-35 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-8
  20+
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này