Tìm giống hoa của bạn

Mellow Yellow®

  • Trồng trong chậu
  • Licht geel
  • 80-85 dagen
  • 35-45 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này