Tìm giống hoa của bạn

Long Beach®

  • Cắt cành
  • Màu vàng
  • 70-80 ngày
  • 60-70 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này