Tìm giống hoa của bạn

Drenthe®

  • Trồng trong chậu
  • Màu đen
  • 70-85 dagen
  • 45-65 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này