Tìm giống hoa của bạn

Captain Safari®

 • Cắt cành
 • Màu cam
 • 55-70 dagen
 • 45-70 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-5
  20+
  5-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này