Tìm giống hoa của bạn

Captain Reno®

 • Trồng trong chậu
 • Màu tím
 • 70-80 ngày
 • 35-50 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-5
  16/18
  4-7
  18/20
  7-9
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này