Tìm giống hoa của bạn

Captain Morelli®

 • Cắt cành
 • Màu vàng
 • 70-85 dagen
 • 45 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này