Tìm giống hoa của bạn

Captain Memphis®

 • Cắt cành
 • Màu vàng
 • 65-80 dagen
 • 50-65 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-5
  16/18
  5-6
  18/20
  6-8
  20+
  7-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này