Tìm giống hoa của bạn

Captain Melrose®

  • Cắt cành
  • Màu hồng
  • 70-80 ngày
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này