Tìm giống hoa của bạn

Captain Maestro®

 • Cắt cành
 • Trồng trong chậu
 • Màu đỏ
 • 70-85 dagen
 • 45-55 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
  20+
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này