Tìm giống hoa của bạn

Calgary®

  • Trồng trong chậu
  • Màu trắng
  • 55-65 dagen
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này