Tìm giống hoa của bạn

Black Hero®

  • Trồng trong chậu
  • Màu đen
  • 70-80 ngày
  • 45-55 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này