Tìm giống hoa của bạn

Belcanto®

 • Trồng trong chậu
 • Màu hồng
 • 70-80 ngày
 • 40-55 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  7-9
  16/18
  8-10
  18/20
  9-11
  20+
  10-12
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này